ZEMĚ A VZDUCH
May
2
to May 5

ZEMĚ A VZDUCH

Květnový medicínský kruh svoláváme se záměrem prohloubit naše pochopení spojenectví muže a ženy a vědomí toho v každodenním životě i ve spojeních s naší zemí a se vším, co tvoříme. Hlavní praxí bude kultivace životní síly a vnitřních i vnějších zdrojů. V člověku a v krajině.

Vzhledem k očekávané návštěvě stařešinů Uaí z Kolumbie se medicínský kruh přesouvá na jiný termín. jakmile bude známo, kdy, informaci zveřejníme.

Medicínský kruh je otevřen pro páry, rodiny, ženy a muže.

Přihlášky a dotazy prosím posílejte na kontakt: michal.knotek@gmail.com

PRAKTICKÉ INFORMACE A ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY OHLEDNĚ PŘIHLÁŠENÍ A ÚČASTI VÁM POŠLEME.

V přírodních tradicích je známo, že žena a muž nejsou jen osoby určitého pohlaví. Žena je zároveň člověk, země a voda. Muž je současně člověk, oheň - slunce a vzduch. V domorodé tradici kmene Kogi jsou ženy dcerami měsíce a muži jsou synové slunce. Vědí a hlavně žijí to, co je významem takového označení.

Informace o podmínkách účasti a místě konání vám pošleme po přihlášení.  

View Event →
VODA A OHEŇ
Apr
25
to Apr 28

VODA A OHEŇ

Svoláváme medicínský kruh pro ženy, které už ví a proto si na nic nemusí hrát. Jsou hravé.

Je to pozvání pro vás, kdo cítíte chuť posunovat nerovnováhu světa v sobě i v krajině do stavu klidu a jste ochotni nechat, aby se z klidu narodilo něco nového. To, co má být.  Několikadenní medicínský kruh je pro ženy a dcery, které už tvoří most mezi civilizovanou a divokou částí srdce.  Vydáme se po stopách předků a pramenů. Necháme se inspirovat domorodými kmeny, které nám svou nepřerušenou tradici předávají. Není to prožitkový seminář, ale spíš čas, ve kterém společně prožíváme svoji vnitřní individuální cestu a stáváme se stopařkami i přadlenami posvátného snu, poustevnicemi i milenkami na cestě krajinou.  Jste na to připraveny?

Předběžný program 

čtvrtek 25. dubna

 • od 17 hodin – příjezd, chystání prostoru, vaření

 • od 19 hodin – úvodní povídání, předání základní praxe kultivace životních zdrojů, prostor pro sdílení i ticho a vše, co se z ticha a klidu narodí. V případě hezkého počasí budeme venku u ohně.

Pátek 26. dubna

 • ráno – individuální snídaně osobní prostor

 • od cca 11 hodin – výuka tkaní tašek jako základu duchovní praxe podle domorodých žen Kogi (a našich babiček) U domorodého kmene Kogi se šít tašky učí všichni.

 • Odpoledne – společná příprava jídla

 • Od cca 16 hodin příprava materiálů (miminek)  pro „platby Zemi a Bohu“ nebo-li obětiny

 • Večer – medicínský kruh vody a ohně

Sobota 27. dubna

 • ráno – individuální snídaně osobní prostor

 • od cca 11 hodin – dokončení materiálů (miminek)  pro „platby Zemi a Bohu“ nebo-li obětiny

 • od 13 hodin – Po stopách předků a pramenů – pouť na Svatý kopeček a předání obětin

 • Večer – oslava a velký oheň

Neděle 7. dubna

 • ráno – individuální snídaně osobní prostor

 • od cca 11 hodin – závěrečný medicínský kruh

 • cca v 15 hodin – ukončení práce

Přihlášky a dotazy prosím posílejte na kontakt: monika.michaelova@gmail.com

Praktické informace a odpovědi na vaše otázky ohledně přihlášení a účasti vám pošleme.

Zázemí nám poskytne Lesní školka Pojďme ven, kde bude probíhat velká část přípravy a vnitřní práce. Přesuneme se pak na Svatý kopeček, kde získanou praxi propojíme s poutními místy a pramenem, který je skryt. Budeme pracovat s tématy, které souvisí s tímto místem a vším, co se na něm skrývá i odkrývá a zároveň s tím, co je skryto a může být odkryto i v nás, aby život volně proudil a rozhořel se i oheň, který se v těchto jarních dnech probouzí do své síly.

Ubytování je zajištěno v soukromém domě. Bude se spát ve vlastních spacácích na matracích nebo kožešinách. Pokud budete potřebovat jiné ubytování, je možné se podívat po okolí a dojíždět na společnou práci kruhu.

Popis cesty vám pošleme po potvrzení vaší účasti v medicínském kruhu.

Stravování si budeme zajišťovat sami v kuchyni z předem nakoupených surovin. Nadstandardní dobroty na společný stůl nebo suroviny z domácích zásob jsou vítané.

Doprava – v  týdnu před setkáním se vzájemně propojíme a domluvíte se na spolujízdě.

Těšíme se na společnou práci s řekou života v nás a vážíme si vašeho odhodlání prohloubit své ženské vědomí a aktivně spolutvořit životní prostředí na Zemi. 

View Event →
PRÁCE SE STÍNEM A VÝŽIVOU v krajině a lidech
Apr
4
to Apr 6

PRÁCE SE STÍNEM A VÝŽIVOU v krajině a lidech

... na začátku dubna svolávám medicínský kruh pro práci se stinnými stránkami života, uklizením života v sobě i v krajině. Medicínský kruh bude velmi prakticky a pracovně zaměřený. Budeme se učit tkát tašky a v sobotu vyklízet starou skládku v okolí pramene Kamenice. Tento čas není seminář ani řízená meditace. Je to čas společného bytí a práce pro udržování rovnováhy života. Každý z nás nese kousek paměti této práce – svou medicínu. Společným pobytem a prací půjdeme k rozvzpomnění se a aktivování naší přirozené schopnosti spoluvytvářet životní prostředí.

Medicínský kruh je pro muže, ženy a páry. Kapacita je 9 míst

čtvrtek 4. dubna

 • od 17 do 19 hodin – příjezd, chystání prostoru, vaření

 • od cca 20 hodin – úvodní povídání, předání základní praxe kultivace životních zdrojů, prostor pro sdílení i ticho a vše, co se z ticha a klidu narodí. V případě hezkého počasí budeme venku u ohně.

Pátek 5. dubna – novoluní

 • ráno – individuální snídaně osobní prostor

 • od cca 11 hodin – výuka tkaní tašek jako základu duchovní praxe podle domorodých žen Kogi (a našich babiček) Tato praxe je dobrá i pro muže.

 • Odpoledne – společná příprava jídla

 • Od cca 16 hodin – platby nebo-li obětiny – příprava a nacházení míst v krajině, obřad poděkování

 • Večer – medicínský kruh

Sobota 6. dubna

 • Od 9 hodin do večera – čištění staré skládky u pramene Kamenice ... a čištění „odpadu“ i v nás a všech našich spojeních

 • Večer – oslava a velký oheň

Neděle 7. dubna

 • ráno – individuální snídaně osobní prostor

 • od cca 11 hodin – závěrečný medicínský kruh

 • cca v 15 hodin – ukončení práce

Přihlášky a dotazy prosím posílejte na kontakt: monika.michaelova@gmail.com

Praktické informace a odpovědi na vaše otázky ohledně přihlášení a účasti vám pošleme.

Ubytování je zajištěno ve vlastním spacáku v rodinném domě.

Doprava – v týdnu před setkáním se vzájemně propojíme a domluvíte se na spolujízdě.
Popis cesty vám pošleme po potvrzení vaší účasti v medicínském kruhu.

Těšíme se na společnou práci se silami života v nás a vážíme si vašeho odhodlání prohloubit své vědomí a aktivně spolutvořit životní prostředí na Zemi.

View Event →