INDIVIDUÁLKY V KRATOCHVÍLI

Práce je zaměřená na uvolnění životní síly. Probíhá v normálním pohodlném oblečení, případně si můžete přinést převlečení jako na jógu. Součástí každého setkání je sdílení, práce s dechem a tělem.

V případě zájmu pište na email. monika.michaelova@gmail.com

Provázení je dlouhodobý proces. Stejně jako jsme si v sobě dlouhodobě pěstovali určité postoje, návyky a systémy fungování. Já jsem pochopila, že jedno setkání, jakkoliv hluboké a léčivé a moudré opravdu neudělá celou práci. První setkání je jako ochutnávka, abychom mohli poznat, jestli je to náš šálek čaje. Oboustranně. Na prvním setkání se díváme na to, kam život potřebuje jít a kde je blokován, co potřebuje uvolnit a jaký je váš impuls. Jsou to orientační otázky a je to podnět k vnitřní přípravě na setkání. Provázení není vedení. Provázení je poskytnutí bezpečného prostoru pro zkoumání a proměnu sama sebe. Je to inspirace a provokace k tomu nejlepšímu, co v nás je. Je to navigace k objevení zdravého potenciálu žít vlastní život v rovnováze s přírodou ve společnosti a v rodině.

Individuální práce je intenzivní setkání. Celá pozornost je věnována vnitřní proměně. Přesun pozornosti od problémů vede k rozpoznání autentických osobních kvalit. Pracuji s nejrůznějšími technikami a přístupy jako je gestalt terapie, tantra, šamanismus neboli přírodní moudrost, konstelace a práce s tělem. Můj přístup ke každému setkání je hluboce ovlivněn mým pobytem u domorodého kmene KOGI, u kterého studuji přírodní medicínu. 

PREM2727_2.jpg

INDIVIDUÁLNÍ SETKÁNÍ

ČAJOVNA KRATOCHVÍLE Olomouc, SOKOLSKÁ 36

  • STŘEDA 27.3.

  • ČTVRTEK 28.3.

  • ÚTERÝ 2.4.

  • ÚTERÝ 9.4.

  • NEDĚLE 24.4.

  • PONDĚLÍ 25.4.

  • Vždy od 15 a 17 hodin

  • Termíny so můžete domluvit emailem. napište na monika.michaelova@gmail.com


Příspěvek za individuální setkání je medicínský dar. Můžete jednoduše dát příspěvek v hodnotě, kterou setkání dávám já. Anebo po dohodě něco, co zrovna potřebuji. Hodnota není jen částka, vyjádřená v penězích.


POBYT V PŘÍRODĚ


V přírodě pracuji s lidmi, kteří mají zájem rozvinout svůj talent a cítí potřebu se učit žít ve spojení s přírodou, ve spojení s moudrostí Země a sil života. Tato práce je kvalitou jiná než v Praze. Není omezená časem a tím pádem dává větší prostor pro skutečné kroky, které můžeme společně udělat. V té vnitřní krajině i v té vnější, nádherné krajině českých nebo moravských lesů, které jsou plné míst, která k nám hovoří beze slov a předávají nám dědictví našich předků. Příspěvek je v předem domluvené výši dle intenzity práce.

 

Práce s temnou stránkou  a našim individuálním i kolektivním stínem je přesahový aspekt a určité specifikum mého talentu. V mém pojetí je možné překročit jakoukoli překážku rozšířením zorného úhlu. To   přináší výživu, lehkost a vědomí sebe v nových hloubkách a situacích. Součástí práce je uvědomování si sexuální síly a toho, jak s ní zacházíme. Sexuální síla není „sex“, ale kvalita člověka, které bychom měli umět vládnout moudře a citlivě. Budeme se učit tuto sílu vědomě prožívat a objevovat, jak s ní zacházet sami k sobě, ve vztazích a v partnerství.

Nabídka individuální práce je otevřená pro ženy i muže, kteří jsou připraveni prohloubit svůj vztah k životu a myslí to vážně. Po několika letech znovu přidávám do individuálních setkávání pro ženy sexuální léčení. Přišlo to k nám spolu s učením tantry a znamená vlastně vědomé spojení ženy s jejím orgasmickým potenciálem. Sexuální léčení je obnovení vnímání a komunikace mezi povrchem těla, kde se ženy dotýkám a vnitřního prostoru bříška, ve vagíně, kde dochází k uvolnění psychických zkušeností v oblasti sexuálního života ženy. Tam žena přesune svou vědomou přítomnost a přesune se z minulosti do přítomnosti.  Tím se fyzicky uvolňují emoční náboje, uložené ve vagíně a v pánvi. Tahle metoda je šetrná, respektující, etická a přináší ženám uvolnění do přirozenosti a radosti.

Miluj se a najdi svou praxi !!!! Já vás můžu trochu nasměrovat .... když vidím, stojíte na místě a poslat směrem po proudu života. Většinu času vás objímám ve svém srdci a trpělivě čekám na ty momenty, kdy se skutečně probouzíte. 

Když jsem procházela medicínským učením v Brazílii, největším dárkem pro mě byla přítomnost mé průvodkyně a to, co jsem se tam naučila pro další život. Nikoli od ní, ale v její přítomnosti. S ní. Bylo to možné proto, že mezi je mezi námi důvěra. Já jí můžu věřit do té míry, do které můžu věřit sobě. To neposuzuje hlava, ale srdce.