2018 - 2019

VÍKENDOVÁ SETKÁNÍ

Přírodní učení inspirované přírodní tradicí kmene Kogi je pro náš civilizovaný život  těžko pochopitelné. A přesto je nám ve svých základech velmi blízké. Víkendová setkání pro ženy, muže, páry a celé rodiny. Setkání je volné plynutí a prostor pro poznání přírodního učení kmene Kogi v praktických každodenních činnostech, na zahradě, v kuchyni, v lese, na silových místech a v hospodářství. Práce, kterou děláme propojováním přirozenosti v nás s tím, co je na povrchu, má dopad v místě, kde jsme i v našich domovech. Je to, jako když si někdo objedná opravu střechy, respektive základů. To, co děláme sice není hmatatelné v první chvíli, ale má to velkou hodnotu. Setkání jsou vypisovány tam, kam dostanu pozvání pracovat.


MÍSTO A PODMÍNKY ÚČASTI BUDOU UPŘESNĚNO PRO ÚČASTNÍKY MEDICÍNSKÉHO KRUHU

Přihlášky a dotazy prosím posílejte na kontakt: monika.michaelova@mosty-puentes.cz

Tahle pozvánka není pro každého. Je to zpráva pro vás, kdo cítíte přitažlivost a máte na to skutečně přijet a stát se součástí tvoření mostu mezi civilizovanou a divokou částí srdce.  Není to prožitkový seminář, ale spíš čas, ve kterém společně prožíváme svoji vnitřní individuální cestu při společné práci. Předpokladem je, aby člověk, který se na ni vydá, dokázal převzít odpovědnost za sebe a uvědomil si, že cokoli prožívá, je reflexí jeho vlastního nastavení a schopnosti tvořit realitu.  A to je přísné prostředí. Přísné je v tom, že jakmile uděláš krok mimo rovnováhu nebo něco tlačíš na sílu, příroda ti dá lekci. Tvoříme psychické pole, ve kterém každý vidí každého, když vidí. Bytí tady je pozvánka k probuzení se vidět, cítit, slyšet a vnímat přírodu a život v jeho pravdivé podobě. Než se to stane, uvidíme spoustu věcí, které se nám nelíbí. Jste na to připraveni?