ALUNA THE MOVIE

Režisér Alan Ereira natočil o kmeni KOGI dva dokumenty. Jedná se o mimořádné dokumenty, které vznikaly na jeho pouti s nimi a předávají nám ve slovech, obrazech a v tom, co je za tím vzkaz, kterým nás jaguáří lidé chtějí nasměrovat od destrukce života k udržování rovnováhy na Zemi. Tak se podívejte ... nebo přijďte na jednu z besed. Já o své pouti nepíšu, ale mluvím. To proto, že současně můžeme cítit to, o čem mluvím a nezůstává jen u slov. Na besedách můžete prožít to, čemu KOGI říkají sexuální vědomí a potenciál člověka aktivně kultivovat životní zdroje. 

Tady je odkaz na stránky v angličtině, kde si můžete přečíst o lidech KOGI tak, jak o nich píše Alan Ereira anebo na youtube, kde je film s titulkami.

ALUNA THE MOVIE ... natočeno v roce 2012

From the Heart of the World (1990)